กองคลัง

จ่าเอกพาณิช จันทคาม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นางทิพภวรรณ์ ศรีหาบุญทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางอรนุช สุดใจ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางวัชราภรณ์ อินทร์จันดา
นักวิชาการคลัง
นายบัญญวัต บัวเลิง
เจ้าพนักงานพัสดุ

พนักงานจ้าง

นางบุญยานุช และประโคน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางรำไพ เจนสาคู
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แชร์เลย
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย