นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย