รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย