ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

1. การนับถือศาสนา
        –  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙๘  
        –  ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์  ร้อยละ  ๒  
   
2. ประเพณีและงานประจำปี
        ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ดังนี้
        –  ประเพณี  ลอยกระทง  ประมาณเดือน  พฤศจิกายน   มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง   ประกวดนางนพมาศ  จัดทำกระทงประกวดแข่งขันกันแต่ละชุมชน   ฯลฯ
        –  ประเพณี  สงกรานต์  ประมาณเดือน  เมษายน  มีการจัดงานสงกรานต์ในส่วนราชการ  และจัดงานในแต่ละชุมชน                            
        – ประเพณี รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่     ประมาณเดือน  เมษายน   มีการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่   ในบริเวณสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
        –  ประเพณี  ถวายเทียนเข้าพรรษา   ประมาณเดือน กรกฎาคม  มีการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาระหว่างหน่วยงาน  ราชการ  เช่น  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  โรงเรียน  ชุมชน 
        –  ประเพณี  งานวันออกพรรษา  ประมาณเดือน  ตุลาคม  มีการจัดงานประเพณีออกพรรษา  ที่วัดแต่ละหมู่บ้าน  โดยมีประชาชนหรือชาวบ้านร่วมกันจัดงาน มีมหรสพฉลอง และมีการละเล่นต่างๆ  เพื่อหารายได้เข้าวัด ฯลฯ
 
3.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
        ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ  
        ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาอิสาน   
 
4.  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
        ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วยบ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่     
แชร์เลย
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย