สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย