ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2565

ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย