สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

1

นายพรชัย  แป้นโสม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

2

นายแอ๊ด  ทองงาม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

3

นายสุนทร  เลิศล้ำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  หมู่.1

4

นายสมใจ  เปี่ยมรอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  หมู่.2

5

นายสุวรรณ  สีหานาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  หมู่.2

6

นายทวี  สนโศก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  หมู่.3

7

นายมอน  ศาลางาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  หมู่.3

8

นายเสลา  เปิมรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  หมู่.4

9

นางสมทรง  แสนดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  หมู่.4

10

นายสมใจ  พาละพล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  หมู่.5

11

นายปาน  ศาลางาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  หมู่.5

12

นายอำคา  อะนานู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  หมู่.6

13

นายสุพันธุ  มาแสวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  หมู่.7

14

นายสมัย  แก้วสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  หมู่.7

15

นายสุบัน  ธูปน้ำคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  หมู่.8

16

นายพรชัย  พลทิพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  หมู่.9

17

นางรัชนี  สุขจิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  หมู่.9

18

นายสัมฤทธิ์  อำคา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  หมู่.10

19

นายถนอม  นนทะศิลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  หมู่.10

20

นายประนอม  จันทร์งาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  หมู่.11

21

นางสำราญ  ของเลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  หมู่.11

22

นายแก้ว  คำโพธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  หมู่.12

23

นายบุญเพ็ง  สุดใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  หมู่.12
แชร์เลย
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย