คำร้องขอจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย