องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

Email : sanamchai@sanamchai-stuk.go.th

โทรศัพท์ 044666337-8