ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ ขนาดบรรจุ 6,000 ลิตร กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

You may also like...