ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2567

You may also like...