Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง ประกาศชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

0

ประกาศ อบต.สนามชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

Downloads ประกาศ อบตสนามชัย งบ 256...

0

ประกาศ อบต.สนามชัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ-อบต.สนามชัย-ผู้มีสิทธิเข้าร...

0

ประกาศ อบต.สนามชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ อบต.สนามชัยPDFภาคผนวก ก-ขPD...