ตราสัญลักษณ์

ดวงตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เป็นตรา
“ต้นกระทุ่มสี่ต้นริมน้ำที่บานสะพรั่งยามเช้าพระอาทิตย์ขึ้น”
ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ร่มเย็น แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ